ДА ОПИТАМЕ ДА СИ ВЪРНЕМ БИВШИЯ ИЛИ ДА ПРОДЪЛЖИМ НАПРЕД?

Всяка лична история, за завръщането към бивша връзка, е различна. Това е така, защото когато някой ме попита, дали трябва да се върне при бившия/бившата , аз винаги отговарям с въпроса: „Защо искаш да го направиш?“
Отговорът на въпроса „защо“ има пряко отношение към отговора на въпроса „как“ и може да бъде единствения и определящ фактор , поради който не сте могли да задържите бившия.
През годините отсях четири основни начина, по които се случва възобновяването на старите връзки:
1. Човек търси завръщане към стара връзка, като паралелно с това прави значителни промени в своите нагласи, вярвания, очаквания и поведение, така че да подобри старите взаимоотношения. Тя или той правят това, дори и въпреки, че другият не го прави. Това е най- често срещаният подход, по простата причина, че не можете да промените някой друг и изведнъж да го накарате да ви обича.
2. И двамата са прекарали известно време сами, и двамата са направили промени в себе си за по-добро, и двамата са до голяма степен свързани като опит, и двамата са все още привлечени един към друг. В този случай всичко се случва мигновено – като избухване на фойерверки. Това е най-добрият случай, но и най-редкият.
3. И двамата осъзнават, че животът им заедно е бил добър и установяват основни правила, които им позволяват да имат добри взаимоотношения, въпреки че някои аспекти и проблеми в отношенията им остават нерешени. Това е доста разпространена практика сред двойки, които имат общи отговорности - деца или бизнес – и това да бъдат заедно носи повече смисъл и позитиви, отколкото да са разделени. 
4. Единият манипулира другия , а другият се съгласява с тези взаимоотношения, въпреки че знае, че връзката има и винаги ще има сериозни проблеми. Те се съгласяват да влязат в такава връзка от страх – страх, че няма да могат да намерят някого, с когото да споделят живота си и ще умрат сами. По мое мнение, това е най-лошата причина двама души да се съберат отново. Поддържането на отношения, основани върху страха да останеш сам, е напълно самоунищожително.

Вие трябва добре да премислите преди да вземете финалното решение…


I'm in a dialog