Диана Петрова// професионален опит

  • Над петнадесет години опит в работата с деца, от които десет специализирано с деца с логопедични и психологически проблеми
  • Опит в изследване на познавателната дейност при деца с аномалии на речта
  • Изследване на вниманието
  • Изследване състоянието и степента на развитие на мисленето
  • Изследване на личностните особености, "Аз-а и самооценката"
  • Работа с деца с проблеми в "аутистичния спектър" и синдром на Даун
  • Опит в работата с психодрама и терапия с танц и музика

I'm in a dialog