КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ

КАКВА Е ПОЛЗАТА? 

Още от първите години на живота си са интересни и сложни личности и често имат своите предизвикателства, които не могат да се разрешават със същите средства като при възрастните хора. Дори да мислите, че знаете кое е най-добро за детето ви, имайте предвид, че това е гледната точка на възрастен, която може да не е приложима към много специфичната детска психика. Затова с изключителна убеденост в тяхната необходимост ви предлагаме консултиране на деца от 2 до 16 години.

  • КОНСУЛТАНТ: ДИАНА ПЕТРОВА  

 

Контакт: тел. 0884 630409, diana@uspeshni-vrazki.com

Области: При проблеми с родителите, училището, приятелите и връстниците; при говорни или речеви затруднения; нелеко справяне с писане и четене; при аутизъм и синдром на Даун

 

Консултациите ще помогнат на децата и тийнейджъри за преодоляване на трудности в семейството (развод на родителите, неприемане на нов партньор на родителя, трудности с братя и сестри - кръвни или доведени и т.н.), училището, приятелската среда, общуването...

Предлагаме и съвет и професионална помощ, ако детето ви среща трудности с проговарянето, концентрацията, писането, четенето, смятането.

Логопедичните консултации от своя страна помогат на детето да се избави от упоритото "ррр" или пък от който и да е друг говорен  проблем.

Нашата препоръка в случая е: не оставяйте трудностите му да се задълбочат, колкото по-бързо вземете мерки, толкова по-добре! Защото със своевременна и квалифицирана помощ, всичко може да се разреши и поправи.

Времетраене на консултацията: 40-50 мин. според възможността за концентрация на детето

Цена: 50 лв.


I'm in a dialog