Какво трябва да знаем за трудните хора?

От Милена Динкова, консултант по успешни връзки

Има личност, които полагат изумително големи усилия, само и само да са трудни за другите. Например театралната актриса, която побърква режисьора си, колегите и целия персонал с претенциите си или пък шефът, който не е доволен дори от успехите.

Трудният човек може да издигне нарочната провокация в истинско изкуство. Неговото неизказано послание към вас е: „Трябва да се съгласяваш с мен и да подскачаш на свирката ми, иначе лошо ти се пише”.

Един от признаците, че някой се опитва да ви сплашва или да ви манипулира, е, когато той/тя се държи непредсказуемо и променливо – прави разни разстройващи ви неща изневиделица. Това е любимата игра на диктаторите – те винаги държат своите подчинени в неведение за следващото му действие – и съответно те винаги са изплашени. Но има и други форми на деспотизъм, които са много по-фини. Те се прилагат  дори от успели и известни личности. Например, големият  джазмен Дюк Елингтън нарочно е създавал чрез интрига вражди между музикантите от бенда си, защото е смятал, че така ще влагат повече страст в изпълнението си.

Защо хората прибягват до подобни прийоми?

Капризното и измечиво поведение е мощно псилогическо оръжие, защото не може лесно да бъде предвидено. Често, подобни изблици се оказват изненада дори и за човека, чието дело са. Да избухнат срещу вас яростно, да се вторачат страшно във вас или да ви игнорират постоянно са често използвани стратегии, за да ви обезоръжат и да отнемат способността ви да реагирате адекватно. Ниепредвидимите действия подсъзнателно се използват, за да объркат потенциални съперници и конкуренти и да се избегне поемането на отговорност. Например шефът ви може да откачи, да хвърля неща и да крещи, когато си поискате увеличение на заплатата. Някои могат да го нарекат ирацианален. Но подобно ирационалност му дава предимство.

Докато животните и хората са еволюирали в исторически план непредвидимото поведение е служило за адаптация с цел избягване на опасности. Така както змията може да се движи на зиг-заг, за да обърква погледа на хищните птици, шефър може ту да крещи, ту да е непроницаем като стена, за да не разкрива мотивите си.

Променливото поведение бива оттренирано от някои хора, за да избегнат възможността другите да разгадаят мислите им. Но не бива да мислите, че манипулацията е винаги враждебна и агресивна. Трудните хора също така могат да изглеждат внимателни, загрижени и да използат съблазняване (по-скоро в психологическия, а не физически смисъл). Непредвидимото поведение може да се изрази в това някой да се опита да ви подкупи с внимание, комплименти и т.н. и да спечели доверието ви за свои собствени цели. Може да го прави съзнателно или пък сам да не знае, че се държи така – мотивите му да са несъзнателни.

Ако подобно поведение идва от шефа ви или съпруга/ съпругата ви, пред вас стоят трудни избори.

Разбира се, първата ви реакция е да скочите яростно в своя защита и да се „биете до последна капка кръв”. Други пък се вцепеняват и не могат да направят нищо. Нито един от двата подхода ще ви помогнат да се справите адекватно с трудните хора.

Има начини да подходите към тях, без да се защитавате прекалено и това още повече да усложнява нещата или пък да „подвивате опашка”. Може да спестите усилия и пак да развържете сложните си ситуации.

Заповядайте на лекцията „Как да се справяме с трудни хора и негативни ситуации. Обърнете нещата във ваша полза!”


I'm in a dialog