Примерен Тренниг

Курс Женски имидж и харизма
Дати 26 и 28 април
Формат от 19 до 22.30 с една кафе пауза
Място Учебен център Милена Динкова Учебен център Милена Динкова Учебен център Милена Динкова
Цена 90 Евро. Не се начислява ДДС
Отстъпки Няма
Водещ Милена Динкова
Контакт Милена Динкова

I'm in a dialog