Психология на любовния триъгълник

Част първа

от Милена Динкова, консултант по успешни връзки

Любовните триъгълници са архетипни ситуации в човешкия живот. На общоразбираем език това ще рече, че са случват на всички хора по целия свят, без разлика на националност, раса и култура. Те са просто част от това да бъдеш човек - подобно на раждането, пубертета, влюбването, родителството и смъртта. Затова никой от нас не може да се опази от триъгълниците - под една или друга форма...

Остротата на триъгълника

Подобно на популярната смешка за военната служба, която е „трудна, но за сметка на това дълга", няма начин да се спасим от триъгълниците, но за сметка на това, се справяме с тях доста зле. И това е разбираемо, защото заплитането на трима в отношения за двама, събужда много болезнени емоции, независимо на кой от ъглите сме се оказали. Може да ни се наложи да да се справяме с чувства на ревност, унижение и пронизващото усещане, че сме предадени. Или пък трябва да живеем с мисълта, че сме предатели, че сме нечестни и нараняваме някого. Можем да имаме всички тези чувства едновременно, при това в комплект с оценката, че сме се провалили. Емоциите, които вървят ръка за ръка с „триъгълните" връзки, са истинска агония и изяждат самоуважението ни.

Именно защото любовните триъгълници ни изправят пред толкова трудни чувства, ние обикновено се опитваме да обвиним някого за присъствието им в живота ни. Или хвърляме вината върху себе си, или върху някой от другите двама души. Но както вече казахме  триъгълниците са като раждането и смъртта - тоест неизбежни. Ако се съмняваме в това, просто трябва да прочетем литературата на последните 3000 години (или за по-лесно да изгледаме който и да е турски сериал). На ниво психика всичко архетипно има своята интелигентна вътрешна динамика. Има нещо в „триъгълния" ни опит, което, въпреки неприятностите и болката, може да се окаже могъщо средство за трансформация и растеж. Измяната, независимо дали ти предаваш или си предадения, прави нещо с нас, което потенциално може да се окаже с голяма стойност.

Каква е ползата от болката?

Всъщност нищо не се случва в живота ни, без то по някакъв начин да е свързано с индивидуалното ни пътешествие. Затова е безсмислено да говорим за вина и случайности, когато можем да потърсим по-дълбокото значение на случващото се. Значение, което има силата да предизвика  положителна промяна у личността, стига тя е готова да го потърси. Щом триъгълникът се е появил в нечий живот, значи той се е там с някаква цел. Ако изберем да реагираме само с горчивина и бяс, това си е наш избор. Но освен това можем да размислим и да направим триъгълника трамплин за решителен скок в собствената ни душа. Никой не казва, че е лесно! Най-вече защото чувството за унижение активира всички защитни системи на психиката и се изискват усилия, за да се придвижиш от тези първични начини на реакция към повече обективност.

Колко триъгълници можем да преброим?

Има много видове триъгълници и не всички от тях включват сексуална връзка между възрастни хора. Дори в тази статия да се съсредоточим само върху сексуалните триъгълници, пак ще намерим много различни вариации. В някои любовни „геометрии" и трите „ъгъла" са фиксирани. Има двама партньори и трети човек, който поддържа отношения с единия от тях. Състоянието е статично и е възможно то да се поддържа много години наред, докато един от участниците напусне този свят. В друг тип любовни триъгълници единият от „ъглите" непрекъснато се мени. Човек може да практикува серийно прелюбодейство - понякога, както в случая с Джон Ф. Кенеди, на удивително бързи обороти. Но и двата типа ситуации са триъгълници (с целия спектър болезнени емоции), въпреки че сме склонни да придаваме повече романтична стойност на първия от тях.

Нетипичните триъгълници

Извън триъгълниците, които включват секс между каквато и да е комбинация от двата пола, има още много платонично-"геометрични" комбинации. Най-основните от тях включват родители и деца. Триъгълници могат да съществуват и между приятели. По-сложни са конфигурациите, които включват компаньони, които не са човешки същества. Единият от партньорите може да се чувства предаден заради силната отдаденост на другия на работата, изкуството или духовното развитие. В действителност този тип триъгълници създават същата драма като сексуалната конфигурация. Когато човек се оттегли в творческото си пространство, той в известен смисъл „напуска" партньора си. Ако някой си обича работата, това може да накара другия да побеснее от ревност. Звучи абсурдно, но все пак единият от партньорите може да усети силна болка, тревога и ревност, защото любимият му е дълбоко привързан към кучето или котката си (дори когато нараненият не би си признал подобни чувства публично). Всички тези триъгълници имат много разлики помежду си. Единственото, което ги свързва, е компонентът на един или друг вид любов, която в триъгълниците вече не е ексклузивна.

Притиснати в ъглите

Простичко можем да наречем трите „ъгъла" на любовния триъгълник по следния начин: на върха е Предателя (който от гледна точка на психологическата динамика ще наречем още „раздвоената душа"), от едната му страна е Предаденият (или „привидната жертва"), а от другата - Оръдието на изневярата (или привидно „любовният хищник"). Някои от нас се придържат само към единият „ъгъл" през целия си живот, докато други преживяват и трите.

Разкъсан на две

Предателят е личността, която привидно решава да „създаде" триъгълника. Използвам думата „привидно", защото никога не можем да бъдем сигурни доколко съзнателен е изборът, който прави всеки от нас. Освен това стои и въпросът за несъзнателното „съучастие", което съществува между Предадения и Оръдието на изневярата. Заради това, което се случва в подсъзнанието му, Предателя е раздвоена душа. Той чувства любов, или привличане, или пък нужда от две различни неща. Много от нас живеят с предпоставката, че любовта трябва да е ексклузивна, дори ако на съзнателно ниво изповядват по-либерална философия. В нашата култура (заради наследството от християнството) ние сме възпитавани да вярваме, че ако любовта ни не е запазена само за един, това не е любов и ние не сме „добри" хора. Провалили сме се или сме безчувствени егоисти. Затова когато преживяваме подобно вътрешно раздвоение, ни е много трудно да го преглътнем. Далеч по-лесно е за Предателя да измисли списък с оправдания защо той или тя предприема акта на изневярата. Рядко чуваме Предателя да каже: „Аз съм раздвоен. Разкъсан съм на две." Обикновено това, което чуваме е: „Партньорът ми се държи зле с мен. Той не ми дава това или онова, а аз имам нужда от тези неща, за да съм щастлив. Затова си имам оправдание да потърся другаде."

Топката е у него/ нея

На другия ъгъл на триъгълника е Предадения, който привидно е жертва на невъзможността на Предателя да обича ексклузивно. Отново използвам думата „привидно", защото тук стои въпросът за подсъзнателното съучастие, свързано точно с тази роля. Всички три ъгъла на триъгълника са на несъзнавано ниво едно и също нещо. Те не са така различни, както изглеждат на пръв поглед. Само че Предадения обикновено смята, че той самият е лоялен, а партньорът му е непочтеният; някой друг е създал болезнената ситуация. Обикновено мислим за Предадения като за човека, на когото му е най-трудно в триъгълника - именно той отиграва цялата болка, ревност и унижение.

Хищник или жертва

Накрая, на третия ъгъл ще намерим Оръдието на изневярата. Става въпрос за онзи, които привидно нахлува във вече съществуваща връзка и така заплашва да я разруши или промени. Този роля в триъгълника обикновено е доста охулена, на нея се гледа като на хищническа - за човека, който я изпълнява, се мисли като за крадец на нечия ценна собственост. Ако ни се случи да заемаме точно този ъгъл от триъгълника, можем да се надяваме на много малко съчувствие от хората по принцип и на никакво от страна на онези с установена връзка (когато станат свидели на любовен триъгълник те усещат в сърцето си студения полъх на своето потенциално бъдеще). В действителност точно Оръдието на изневярата може да се чувства като жертвата в случая и да гледа на Предадения като хищник. Когато разберем тази позиция и емоциите, свързани с нея, лесно ще забележим прикритата еднаквост на съперниците в любовния триъгълник.


I'm in a dialog