КАКЪВ Е ПРОФИЛЪТ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ

 • Мотивирани хора, които искат да подобрят качеството на живота си.
 • Хора, които вече са успели в ключови области на живота си и знаят, че усилията да научиш и овладееш нещо ново, водят до резултати.
 • Хора, които са динамични и отговорни към себе си.
 • Хора, които ценят добрите професионалисти.
 • Хора, които се нуждаят/ искат да подобрят възможностите си.
 • Хора, които искат да поддържат добра психична хигиена и/ или да се чувстват по-добре.
 •  Хора, които искат да инвестират в здравето и щастието си в дългосрочен план.
 •  Хора, които искат да изградят отношения със специалист консултант, основани на взаимно доверие и уважение.
 •  Хора, които стрикно следват дадените им препоръки.
 •  Хора, които не търсят евтиното.
 •  Хора, които очакват да общуват с добре подготвени и приветливи специалисти.
 • Хора, които искат да посещавят място, където ще се чувстват удобно и естествено, независимо от нивото на познанията им по психология.
 • Хора, които разбират, че колкото и да си умен и интелигентен,  винаги стигаш до някакъв предел в развитието си, който изглежда не можеш да надскочиш. Появява се пречка, която те спъва да преминеш на следващ етап. Когато това се случи е време да потърсиш помощ. Хората с по-мащабно мислене разбират, че молбата за помощ е съдбоносен ход, който ще им помогне да превъзмогнат онова, което не им достига. Те не се страхуват да помолят за помощ, когато имат нужда от нея, защото знаят, че когато се поучим от чуждия опит, поглед и познание, самите ние израстваме.

I'm in a dialog