Каква е разликата с груповите тренинги?

  • при консултирането се работи се в много по-голяма дълбочина с индивидуалнате пречки пред целите на клиента, така че те постепенно да се „стопят”
  • предлага се по-постоянна подкрепа, така че ако клиентът чувства, че се връща към старите си нагласи, да получи бърза и сигурна опора, за да се „отлепи” от тях
  • индивидуалното консултиране е по-нежен, по-щадящ психиката подход, като същевременно дава сигурни резултати
  • предлага нов поглед на клиента към живота и проблемите му. При това напълно различен от всичко, което някога е получавал от приятели, близки и други. Този нов поглед често предизвиква у клиента чувството „аха, досега не ми беше хрумвало!”

 


I'm in a dialog