Цвета Николова

Цвета Николова има магистърска степен по европейска интеграция и подготвя докторат за културнте предизвикателства пред интеграцията на България в Европейския съюз.

Тя съчетава научната си подготовка с практически опит в мултикултурна среда при многобройни пътувания в чужбина и при работа с мултинационални компании.

Научни интереси: културна промяна, социо-културни предизвикателства пред европейския интеграционен процес, политическа култура.

Изнася лекции по въпросите на културните взаимодействия и културната промяна.

  • ПУБЛИКАЦИИ

СПИСАНИЕ "ТВОЯТ БИЗНЕС"

Комуникация между културите по света

http://www.tbmagazine.net/statia/komunikatsiya-mezhdu-kulturite-po-sveta.html


I'm in a dialog