КАКВО ВИ ДАВА ИНДИВИДУАЛНОТО КОНСУЛТИРАНЕ?

За хора, които са сериозно мотивирани да направят промени в живота си, индивидуалното консултиране предлага персонални и достигащи голяма дълбочина напътствия, постоянна подкрепа, насърчение, структура и посока.

При работа с хора, които са сингъл, Миглена Кючукова успява да помогне на клиентите си само за няколко месеца да си изградят удовлетворяващ живот и завладяващо самочувствие. Те започват бързо да се чувстват ценени и харесвани от противоположния пол, в социална среда, сред близките и колегите си.

При трудни връзки, може да се работи с единия или двамата от партньорите, за бързо облекчение и постепенно пълно хармонизиране на взаимоотношенията.

При скорошна или все още трудна разадяла в живота на клиента Миглена Кючукова работи бързо и целенасочено за облекчаване на болката като резултати се получават още след първата сесия. 89% процента от клиентите й успяват да запазвят трайно добри отношения с бившия си партньор и да открият нов партньор, с когото няма нужда да правят нежелани компромиси.

ДАЛИ КОНСУЛТИРАНЕТО ПОМАГА НАИСТИНА?

Ако бъдещото на любовния ви живот спешно налага да направите промени, отговорът е ДА!

Ако имате нужда от друга гледна точка и насока от човек, който го е грижа за вас и разбира динамиката на отношенията мъже-жени, отговорът е ДА!

И ако искате обратна връзка, подкрепа и насърчение, за да крачите към бъдещето по-сигурно, по-бързо и по-успешно, отколкото бихте го правили сами, отговорът е ДА!

Консултирането е начин винаги да имате до себе си личен наставник, треньор, ментор, запалянко, мъдър приятел, някой, който ще ви казва истината и ще ви ритва мотивиращо отзад (разбира се, внимателно).

КАКВА Е РАЗЛИКАТА С ГРУПОВИТЕ ТРЕНИНГИ?

 • при консултирането се работи се в много по-голяма дълбочина с индивидуалнате пречки пред целите на клиента, така че те постепенно да се „стопят”
 • предлага се по-постоянна подкрепа, така че ако клиентът чувства, че се връща към старите си нагласи, да получи бърза и сигурна опора, за да се „отлепи” от тях
 • индивидуалното консултиране е по-нежен, по-щадящ психиката подход, като същевременно дава сигурни резултати
 • предлага нов поглед на клиента към живота и проблемите му. При това напълно различен от всичко, което някога е получавал от приятели, близки и други. Този нов поглед често предизвиква у клиента чувството „аха, досега не ми беше хрумвало!”

КАКВИ ЦЕЛИ МОЖЕТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ С ИНДИВИДУАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ?

Индивидуалното консултиране прави възможни всички от долуизброените цели, дори в момента на не можете да си представите как ще ви се случат. Нашите клиенти са доказателство, че с правилната стратегия, те могат да бъдат достигнати от всеки:

  • голяма, хармонична и страстна любов, която остава стабилна във времето – такава, за каквато винаги сте мечтали
  • партньор с всички качества, които са важни за вас
  • завладяваща популярност сред противополжния пол
  • близки и удовлетворяващи отношения с децата и родителите ви
  • признание и уважение сред колегите и висшестоящите
  • бизнесът на мечтите ви с предмета на дейност и печалбите, които винаги сте искали
  • сключване на големите и съдбоносни сделки, които ще променят живота ви

МИГЛЕНА КЮЧУКОВА

Дипломиран психолог
Миглена Кючукова има изключително мек и същевремнно честен подход към хора, които искат по-добър личен живот. С нейната човещина и разбиране тя помага да се възстановите след каквото и да е огорчение. Позитивното й излъчване ще ви зарази с вяра в собствените ви възможнотсти, а знанията й ще ви дадат нов, по-резултатен подход към хората, с които искате да се разбирате по-добре.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ ПРИ МЕН

Консултиране

За разлика от традиционните терапии, моето консултиране  дава бързи резултати. За сравнение: за да се случат осезаеми промени в живота ви, една традиционна терапия трябва да продължи поне три-четири години, психоанализата може да трае и цял живот.

Тренинги

Тренинги за придобиване на нови умения (в разнообразни сфери: личен живот, бизнес, свободно време и т.н.)

Социален клуб

Социалният клуб е място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за почивка. Членовете на клуба участват в редица индивидуални и групови дейности, пригодени за техните потребности и възможности.