ПОЗНАВАТЕ ЛИ МЪЖКОТО МИСЛЕНЕ?

ПОЗНАВАТЕ ЛИ МЪЖКОТО МИСЛЕНЕ – ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

1. Жена казва на приятеля си, че е притеснена заради шефа си и нейният любим мъж веднага й дава съвет как да говори с началника. Коя е най-вероятната причина за неговата реакция? а) Той просто иска да приключи този разговор с нея б) Мисли, че приятелката му не може да се оправя в такива ситуации…