14 признака, че той изпитва силни чувства към вас, които не може да скрие.

Изследванията показват, че любовта може да доведе както до емоционални, така и до поведенчески промени. Емоционално мъжът може да прояви повишена емпатия и чувство на привързаност към човека, който харесва, да изпита повишено чувство на щастие и удовлетворение. Често, обаче, мъжете не споделят своите чувства, което за жените може да е разочароващо или да доведе…